FANDOM


Konie zimnokrwiste - jest to określenie koni silnych i masywnych, bez udziału lub z małym udziałem krwi koni gorącokriwstych. Konie zimnokrwiste służą przede wszystkim do prac rolniczych oraz transportowych, a także do celów rzeźnych. Są spokojne, masywne i mało ruchliwe. Najczęściej pracują w stępie. Niektóre rasy plasują się na pograniczu koni gorącokrwistych lub kuców, gdyż mają cechy obu tych typów.

Wszystkie elementy (17)