FANDOM


Konie gorącokrwiste - tym określeniem obejmuje się konie o dużej sprawności fizycznej, najczęsciej z udziałem krwi koni angielskich lub orientalnych. Konie gorącokrwiste są użytkowane w sporcie konnym oraz na wyścigach. Można powiedzieć, że każdy koń, którego nie można zaliczyć do grupy koni zimnokrwistych lub kuców, jest gorącokrwisty. Konie pełnej krwi angielskiej (w Polsce popularnie nazwyane folblutami) są hodowaną w czystości krwi rasą gorącokrwistą oznaczoną literami xx. Znak oo odpowiada czystej krwi arabskiej, a xxoo - czystej krwi angloarabskiej. 

Wszystkie elementy (10)